Wijziging afleverstaten m.i.v. 1 februari 2017


Nieuw:

  • Er kunnen verschillende bijlages worden aangeleverd voor dezelfde krant, bijvoorbeeld de abonnees krijgen een autobijlage en alle losse verkoop punten krijgen een fietsbijlage.
    Alleen indien er een verschil is tussen ABO / LVK exemplaren worden de ABO / LVK aantallen apart geteld: dit wordt aangegeven middels een A of L; indien er geen verschil is wordt er geen aparte telling gemaakt.
  • De vermelding van de A en L toevoeging geldt ook voor de door te leveren aantallen, zie onderstaand voorbeeld.

VOORBEELD: In onderstaand voorbeeld heeft de Telegraaf 2 verschillende bijlages, nl een fietsbijlage voor de abonnees en een autobijlage voor de losse verkoop punten.

Rubriek 'Geef me de vijf'

Dinie Weening

Marinus van der Ploeg

Jantje van der Veen

Danny Twijnstra


Jubilea

Meint Prins 12,5 jaar depothouder

Bezorgster in Spannum al 12,5 jaar bezorgster

Jubileum op Terschelling

12,5-jarig jubileum in Aalden

Feest in Rinsumageest!