Op vakantie?
Regel vervanging.

Kom je kranten tekort?
Laat het ons even weten.

Kranten tekort?
Bel: 088 - 8005008

Aanstellen een bezorger (Nederlandse nationaliteit)

Overeenkomst van opdracht

ATTENTIE SPELREGELS OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

Het digitale formulier wordt ingevuld en de bezorger stemt in met de afspraken door een vinkje te plaatsen (0 ik ga akkoord).
NDC T&D zorgt voor een handtekening namens het bedrijf en stuurt de bezorger een kopie, met infomap en eventueel andere op dat moment relevante informatie.

(Alleen geldig: na controle en voor akkoord getekend door NDCMediagroep, zie overeenkomst)

De depothouder maakt een scan van het orignele ID-bewijs/paspoort en stuurt deze samen met de overeenkomst van opdracht in één e-mailbericht aan binnendienst@ndcmediagroep.nl. Voldoet het ingeveleverder ID-bewijs niet aan de geëiste kwaliteit komt deze retour en worden er geen vergoedingen betaald.

De voorkeur gaat uit naar een PDF (300 dpi). Documenten opgeslagen in BMP, JPG/JPEG, PBM of TIF kunnen ook worden gebruikt.

De overeenkomst van opdracht dient in zijn geheel te zijn ingevuld. Bij het ontbreken van gegevens krijgt de verantwoordelijke rayonmanager het formulier terug en kan deze voorlopig niet in behandeling worden genomen.

Voordat u deze verstuurt, zorgt u ervoor:

 • Dat de bezorger akkoord is middels het aanklikken van het daarvoor bestemde vakje op de overeenkomst van opdracht.
 • Ook dient de bezorger bij het aangaan van de overeekomst het orginele ID-bewijs/paspoort mee tenemen voor een controle op de juistheid en de persoon. Waarna de depothouder een scan van het orgineel maakt. tevens levert hij/zij een kopie in voor de administratie van de depothouder.
 • Na verzending en controle door NDC T&D binnendienst op de juistheid van de gegevens, zorgt de binnendienst ervoor dat de bezorger een door NDC T&D getekend formulier met infomap en andere relevante informatie thuis gestuurd krijgt. (Alleen geldig: na controle en voor akkoord getekend door NDCMediagroep, zie overeenkomst)
 • U bespreekt in grote lijnen de inhoud van de infomap. Ook wijst u de bezorger op de regels & wetten.
 • Tevens wordt de checklist doorgenomen en ingevuld. Ook hiervan krijgt de bezorger een kopie en een kopie gaat naar NDC T&D.
 • Vergeet u niet een kopie voor uzelf digitaal op te slaan.

 

Aanstellen een bezorger (buitenlandse nationaliteit)

Waar moet u op letten:

 • controleren van de identiteit van de bezorger aan de hand van een geldig identiteitsbewijs – let op: altijd aan de hand van het origineel !!!
 • een rijbewijs is geen geldig identiteitsbewijs
 • een kopie van dit document bewaren in uw eigen administratie
 • er voor zorgen dat alle bezorgers zich te allen tijde kunnen legitimeren, dus ook tijdens het bezorgen.
 • maak gebruik van het door ons aan u verstrekte blauw/witte boekje ‘Identificatieplicht’ hierin staat een uitgebreide uitleg over documenten.
 • Maar u begint natuurlijk altijd met een kritische blik naar het document en de persoon die voor u staat. Twijfelt u, dan geen bezorgwerkzaamheden laten verrichten of eerst een kopie van het ID bewijs laten controleren.

Let op !!!! Wanneer iemand een burgerservicenummer heeft, betekent dit nog niet dat hij automatisch legaal in Nederland verblijft c.q. mag werken.

Een bezorger moet aan een van de onderstaande voorwaarden voldoen:

 • beschikken over de Nederlandse nationaliteit, of
 • een inwoner zijn van een van de “oude” EU-landen. Dus niet de inwoners van de landen uit Oost-Europa die onlangs aan de EU zijn toegevoegd, of
 • partner zijn of gezinsafhankelijk kind van een EU-onderdaan (zie boven), ook al bezitten zij zelf niet een nationaliteit van een van de EU-landen, of
 • een geldige sticker (zie datum) in het paspoort hebben met de aantekening “Arbeid is wel toegestaan, tewerkstellingsvergunning niet vereist”, of
 • een verblijfsvergunning hebben met daarop de aantekening “Arbeid vrij toegestaan, TWV niet vereist”.

Daarnaast moet betrokkene altijd beschikken over een burgerservicenummer.

Verblijfsdocumenten

Geldige verblijfvergunningen voor vreemdelingen zijn:

 • document I
  verblijfsvergunning bepaalde tijd regulier – op de achterzijde staat altijd aangegeven wat wel of niet is toegestaan, n.l. arbeid wel/niet vrij toegestaan, wel/niet TWV vereist.
  Dit moet duidelijk leesbaar zijn – de depothouder dient zelf een kopie in de administratie te bewaren.
 • document II
  verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd, regulier, mag werken zonder TWV
 • document III
  verblijfsvergunning voor bepaalde tijd, asiel, mag werken zonder TWV (miv 1-5-2004)
 • document IV
  verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd, asiel, mag werken zonder TWV
 • E-ducument
  verblijfsdocument voor inwoners uit de EER muv de nieuwe Oost-Europese lidstaten en hun gezinsleden, mag werken zonder TWV
 • W-document
  document voor asielzoekers – mogen nooit werken zonder TWV, niet aanstellen

Een TWV (tewerkstellingsvergunning) aanvragen doen wij nooit omdat het administratief veel rompslomp geeft (aanvragen kost 5 weken) en het een beperkte geldigheid heeft (12 weken).

Een reisdocument alleen is niet voldoende. De bezorger moet daarnaast altijd beschikken over een ander identiteitsdocument.

Let bij alle documenten op de datum tot wanneer dit document geldig is, dit staat altijd aangegeven op de voorzijde van het pasje.

Alle bezorgers moeten voldoen aan boven genoemde criteria. Dus ook van bezorgers die al jaren bij uw depot lopen, moet u beschikken over een kopie van hun identiteitsbewijs.

Wanneer u twijfels heeft over de geldigheid van een bepaald identiteitsbewijs, kunt u uw rayonmanager een kopie faxen. Wij gaan dan voor u uitzoeken of alles correct is. De betrokkene mag pas kranten bezorgen wanneer u van ons een akkoord hebt gekregen.

TENSLOTTE: Per 1 mei 2007 geldt vrij verkeer van personen uit Estland, Letland, Litouwen, Slowakije, Hongarije, Tsjechië, Polen en Slovenië. En per 1 januari 2014 ook voor Roemenen en Bulgaren.

Dit betekent dat personen met nationaliteiten van de volgende landen in Nederland mogen werken:

Nederland – België – Bulgarije – Cyprus – Denemarken – Duitsland – Finland – Frankrijk – Griekenland – Groot Brittannië – Ierland – Italië – Luxemburg – Liechtenstein – Malta – Noorwegen – Oostenrijk – Portugal – Roemenië – Spanje – IJsland – Zweden – Zwitserland en per 1 mei 2007 ook de volgende landen: Estland – Hongarije – Litouwen – Letland – Polen – Slovenië – Slowakije en Tsjechië

Voor vragen over bovenstaande, bel uw rayonmanager.

Persoonlijke gegevens

Na inloggen heb je toegang tot al jouw persoonlijke informatie zoals:

• mijn afleverstaat

• mijn bezorgafrekening

• mijn jaaropgave

• mijn vakantie-opgave

• mijn betaalschema

• mijn voordeelpagina

• mijn kandidaten

Veel gestelde vragen

Antwoord op al jouw vragen »

www.duo.nl

Wat houdt dat eigenlijk in? »

www.belastingdienst.nl

Wat houdt dat eigenlijk in? »

www.postbus51.nl

Wat houdt dat eigenlijk in? »