Op vakantie?
Regel vervanging.

Kom je kranten tekort?
Laat het ons even weten.

Kranten tekort?
Bel: 088 - 8005008

Formulieren voor depothouders

klik op het formulier voor een korte uitleg en een link naar het desbetreffende formulier.

Formulieren die online in te vullen zijn:

Declaratieformulier

U zorgt ervoor dat de adresgegevens volledig zijn ingevuld met het juiste wijk-/depot- of ritnummer.

Daarna geeft u aan waarop e.e.a. betrekking heeft. Gaat het om een declaratie nabezorging, dan vermeldt u altijd de straatnaam, huisnummer en de plaatsnaam als deze anders is dan de plaats waarin u woont. In de kolom – km – de gereden afstand invullen. Straatnaam en huisnummer hebben wij nodig voor een controle op de gereden kilometers. Is één formulier niet voldoende voor een maand, stuur dan een tweede of derde.

  • Een declaratieformulier dient altijd voor de 7e van de maand bij ons binnen te zijn, als u wilt dat deze nog in dezelfde maand wordt verwerkt.
  • Indien er sprake is van bonnen, dan print u het formulier, sluit u de bonnen bij en stuurt u deze naar de Bedrijfsbureau T&D.
  • Sla ook een exemplaar op voor uw eigen administratie.

 

Klik hier om het formulier te downloaden »

Mutatie bezorggegevens

Bij dit formulier is het van groot belang, dat de reden van eventuele afwijkingen in de vergoeding duidelijk wordt aangegeven voor vastlegging bij de wijk in het systeem.

 

Wijzigingen van financiële gegevens zijn alleen voorbehouden aan de rayonmanager. Wel kan een depothouder dit formulier gebruiken voor adreswijzigingen of voor het wijzigen van een bankrekeningnummer.

 

Klik hier om het formulier te downloaden »

Overeenkomst van opdracht

Dit is het formulier voor het aanstellen van bezorgers. Controleer goed of de gegevens correct zijn ingevuld. Voor het aanstellen van bezorgers gelden bepaalde regels. Uitgebreide uitleg kunt u vinden onder het tabblad “Informatie”.

Maar in het kort gelden de volgende spelregels:

Het originele contract digitaal invullen op de site, Bezorger tekend door het aanlikken van het vinkje (0 ik ga akkoord). U scant het orginele ID-bewijs/paspoort en stuurt beide in één mail naar: binnendienst@ndcmediagroep.nl. En bewaard een kopie voor uzelf.

NDC T&D zorgt er daarna voor dat de bezorger een door NDCmediagroep getekende “Overeenkomst van Opdracht” plus infomap of andere relevante informatie thuis ontvangt.

(Alleen geldig: na controle en voor akkoord getekend door NDCmediagroep, zie overeenkomst)

VOORWAARDEN BIJ DIGITAAL VERSTUREN OVEREENKOMST VAN OPDRACHT:

  • De bezorger het vakje aanvinkt, waarin hij of zij kenbaar maakt akkoord te gaan met hetgeen is afgesproken.
  • En u gelijk het ID-bewijs/paspoort gescand en wel mee kunt sturen.
  • Alle gegevens goed zijn ingevuld
  • In kader van inloggen bezorgafrekening is het van groot belang het e-mailadres van de bezorger in te vullen.

Klik hier om het formulier te downloaden »

Tijdelijke bezorger / depothouder

In principe geldt de stelregel dat bij vervanging bezorgers onderling met elkaar de vergoeding regelen. Dit zonder tussenkomst van de NDC Mediagroep.

Mocht zich een situatie voordoen en het is nodig dat de organisatie de uitbetaling moet gaan regelen, dan maakt u gebruik van dit formulier.

De betaling zal dan voor de opgegeven periode keurig naar de vervanger gaan en ligt ook vast in het systeem.

  • ook van de vervanger dient er bij ons en op het depot een kopie van het ID bewijs aanwezig te zijn.

Klik hier om het formulier te downloaden »

Verzoek tot stopzetting

Dit formulier kan gebruikt worden om tijdelijk een wijk op “eigen bezorging” te zetten. Tevens te gebruiken als een wijk definitief komt te vervallen.

Klik hier om het formulier te downloaden »

Persoonlijke gegevens

Na inloggen heb je toegang tot al jouw persoonlijke informatie zoals:

• mijn afleverstaat

• mijn bezorgafrekening

• mijn jaaropgave

• mijn vakantie-opgave

• mijn betaalschema

• mijn voordeelpagina

• mijn kandidaten

Veel gestelde vragen

Antwoord op al jouw vragen »

www.duo.nl

Wat houdt dat eigenlijk in? »

www.belastingdienst.nl

Wat houdt dat eigenlijk in? »

www.postbus51.nl

Wat houdt dat eigenlijk in? »

Formulieren die u kunt uitprinten
Checklist

Deze checklist wordt doorgenomen met de bezorgers.

 

Elk onderdeel dient met hem of haar te worden besproken.

 

Het compleet ingevulde formulier, voorzien van een handtekening van de bezorger, wordt samen met de overeenkomst van opdracht en een duidelijke kopie van het geldige ID-bewijs (voor- en achterkant) gezonden aan NDCmediagroep.

 

Klik hier om het formulier te downloaden »

Infomap bezorgers en depothouders

Deze digitale versie van onze infomap wordt u aangereikt om het gemakkelijker te maken.

 

TIP: De meeste bezorgers zullen beschikken over een computer thuis. In dit geval mailt u het PDF-bestand naar het e-mail adres van de bezorger.

 

Alle nieuwe bezorgers die onder depot vallen krijgen de infomap ook thuis gestuurd te samen met een door ons getekende overeenkomst

 

Klik hier om het formulier te downloaden »

Registratieformulier

Het registratieformulier vertrektijden is alleen van toepassing voor de ochtendbladen. Deze heeft u nodig om alle vertrektijden bij te houden van de bezorgers op uw depot. Dit voor controle door de arbeidsinspectie.

 

De wettelijke regels hieromtrent zijn:

 

15, 16 en 17 jarigen mogen niet voor 06.00 uur bezorgwerkzaamheden verrichten.

 

  • deze formulieren dient u minimaal 5 jaar lang te archiveren.

 

Klik hier om het formulier te downloaden »

Verklaring doorbetalen vergoeding aan derden

U verricht op basis van een overeenkomst van opdracht werkzaamheden voor NDC Transport & Distributie. Wanneer uit onze administratie blijkt dat uw vergoeding doorgaans meer bedraagt dan 2/5e van het wettelijk minimumloon, zijn wij verplicht u op te nemen in een fictief dienstverband.

Een fictief dienstverband houdt in dat u voor de loonbelasting en de premies werknemersverzekeringen gelijkgesteld bent aan een werknemer. Dit betekent dat op uw vergoeding loonbelasting en premies werknemersverzekeringen ingehouden worden.

Het kan zijn dat u een deel van de aan u betaalde vergoeding doorbetaald aan derden. Dit bedrag hoeft dan niet meegenomen te worden voor de bepaling of u wel of niet in aanmerking komt voor een fictief dienstverband. Om te kunnen toetsen of u door deze doorbetaling onder de gestelde norm komt, dient u schriftelijk aan ons door te geven welk percentage u doorbetaalt. Stuur het ingevulde formulier naar de NDC T&D Binnendienst. Vergeet niet een kopie voor uw eigen administratie te bewaren.

Klik hier om het formulier te downloaden »

Identificatieplicht

Tweetalig poster over indentificatieplicht. Deze kunt u uitprinten en ophangen in uw depotruimte.

 

Klik hier om de poster te downloaden »

Verificatieplicht

Document over herkenning van officiële documenten. Deze kunt u bekijken en/of uitprinten.

 

Klik hier om het document te downloaden »

Presentatie over Wet Arbeid Vreemdelingen, Arbeidstijdenwet

Presentatie (PowerPoint) over Wet arbeid vreemdelingen, Arbeidstijdenwet en Stappenplan Verificatieplicht.

Klik hier om de presentatie te downloaden »

ID-bewijs eisen

Aan welke eisen moet een ID-bewijs voldoen?

 

Klik hier om het document te downloaden »

Info depothouder ochtendkranten

Aan de slag met de bezorging van de ochtendkranten. In dit document alle info voor depothouders.

 

Klik hier om het document te downloaden »

Transport- en distributiestructuur NDC mediagroep

Een kaart met alle gegevens van de transport- en distributiestructuur NDC mediagroep.

 

Klik hier om het document te downloaden »

Keesing ID checker

Een complete chceklist van Keesing over de verschillende checks voor de diverse officiële documenten.

 

Klik hier om het document te downloaden »

Procedure aanvangstijdenregistratie

Nieuwe procedure / werkwijze aanvangstijdenregistratie.

 

Klik hier om het document te downloaden »

Legitimatieplicht

Richtlijnendocument voor ID-bewijzen en legitimatieplicht.

 

Klik hier om het document te downloaden »

Regels en wetten
Nog meer kennis opdoen, ga dan eens naar:

www.identiteitsdocumenten.nl
www.edisontd.net